English   polski  
Biblioteka Cyfrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

Digital Library of the Medical University of Warsaw

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Akuszerya. T. 3, Patologia i terapia ciąży, porodu i połogu w wolnym przekł. z podr. akuszeryjnych J. Spaetha, C. R. Brauna, Naegele-Grensera i C. Schroedera przez Stanisława Jerzykowskiego"