English   polski  
Biblioteka Cyfrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

Digital Library of the Medical University of Warsaw

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Amputacya miednicy wraz z kończyną dolną : (Exarticulatio interilio-abdominalis. Amputatio interpelvi - abdominalis, amputatio pelvis)"