polski   English  
Biblioteka Cyfrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

Digital Library of the Medical University of Warsaw

polski   English  

Statistics

Number of publications: 1374

Readers on-line: 35

Total number of users: 118693

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of40 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Anatomia opisowa ciała ludzkiego podług Józefa Hyrtla przez Ludwika Adolfa Neugebauera i Janusza Ferdynanda Nowakowskiego. T. 1 [4354]
 2. Therapie der Kinderkrankheiten : ein Leitfaden für Ärzte und Studierende [1971]
 3. Gynécologie opératoire [1863]
 4. Allgemeine Gynaecologie [726]
 5. Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach. T. 1 [706]
 6. Anatomia opisowa ciała ludzkiego podług Józefa Hyrtla, przez Ludwika Adolfa Neugebauera i Janusza Ferdynanda Nowakowskiego. T. 2 Nauka o wnętrznościach [696]
 7. Krótki rys anatomii ciała ludzkiego [594]
 8. Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach. T. 2 [495]
 9. Analiza jakościowa środków leczniczych. Skrypt do ćwiczeń z Chemii Leków [469]
 10. Wykład chorób dzieci : podręcznik dla lekarzy i studentów. T. 1-3 [466]
 11. Ponction vésicale hypogastrique avec sonde sus-pubienne a demeure, et lavages antiseptiques de la vessie, dans deux cas de prostate infranchissable [444]
 12. D-ra v. Hüttenbrennera wykład chorób dzieci [416]
 13. Nauka położnictwa dla użytku położnych [410]
 14. Anatomia opisowa ciała ludzkiego. Tom 2 [382]
 15. Biochemia z elementami chemii. Skrypt dla studentów I Wydziału Lekarskiego [356]
 16. Kurs fizjologii doświadczalnej : podręcznik dla studentów Wydziałów Nauki o Zdrowiu i Fizjoterapii [321]
 17. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1933, T. 127 [309]
 18. Chirurgia czynnościowo-estetyczna nosa. Przewodnik do ćwiczeń anatomicznych [288]
 19. Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen. Bd. 1, Abth. 1 Der Lehre der Motilität-Neurosen [286]
 20. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1895, T. 91, z. 2 [280]
 21. Diabetologia kliniczna [280]
 22. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1866, T. 55 + spis rzeczy [269]
 23. Flora von Deutschland. Bd. 1 [266]
 24. L'action directe sur les centres nerveux : centrothérapie [261]
 25. Flora von Deutschland. Bd. 25 [260]