polski   English  
Biblioteka Cyfrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

Digital Library of the Medical University of Warsaw

polski   English  

Statistics

Number of publications: 1432

Readers on-line: 148

Total number of users: 181193

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of47 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Anatomia opisowa ciała ludzkiego podług Józefa Hyrtla przez Ludwika Adolfa Neugebauera i Janusza Ferdynanda Nowakowskiego. T. 1 [4878]
 2. Therapie der Kinderkrankheiten : ein Leitfaden für Ärzte und Studierende [2008]
 3. Gynécologie opératoire [1999]
 4. Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach. T. 1 [774]
 5. Allgemeine Gynaecologie [759]
 6. Anatomia opisowa ciała ludzkiego podług Józefa Hyrtla, przez Ludwika Adolfa Neugebauera i Janusza Ferdynanda Nowakowskiego. T. 2 Nauka o wnętrznościach [730]
 7. Krótki rys anatomii ciała ludzkiego [659]
 8. Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach. T. 2 [564]
 9. Wykład chorób dzieci : podręcznik dla lekarzy i studentów. T. 1-3 [547]
 10. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1895, T. 91, z. 2 [504]
 11. Analiza jakościowa środków leczniczych. Skrypt do ćwiczeń z Chemii Leków [491]
 12. Ponction vésicale hypogastrique avec sonde sus-pubienne a demeure, et lavages antiseptiques de la vessie, dans deux cas de prostate infranchissable [468]
 13. D-ra v. Hüttenbrennera wykład chorób dzieci [460]
 14. Anatomia opisowa ciała ludzkiego. Tom 2 [436]
 15. Nauka położnictwa dla użytku położnych [421]
 16. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1933, T. 127 [383]
 17. Biochemia z elementami chemii. Skrypt dla studentów I Wydziału Lekarskiego [373]
 18. Kurs fizjologii doświadczalnej : podręcznik dla studentów Wydziałów Nauki o Zdrowiu i Fizjoterapii [358]
 19. Chirurgia czynnościowo-estetyczna nosa. Przewodnik do ćwiczeń anatomicznych [344]
 20. Diabetologia kliniczna [335]
 21. Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen. Bd. 1, Abth. 1 Der Lehre der Motilität-Neurosen [308]
 22. Diagnostyka laboratoryjna. Tom 1 [305]
 23. L'action directe sur les centres nerveux : centrothérapie [283]
 24. Flora von Deutschland. Bd. 25 [283]
 25. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1866, T. 55 + spis rzeczy [280]