English   polski  
Biblioteka Cyfrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

Digital Library of the Medical University of Warsaw

English   polski  

Statistics

Number of publications: 1579

Readers on-line: 84

Total number of users: 2335902

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of61 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Anatomia opisowa ciała ludzkiego podług Józefa Hyrtla przez Ludwika Adolfa Neugebauera i Janusza Ferdynanda Nowakowskiego. T. 1 [14885]
 2. Gynécologie opératoire [2283]
 3. Therapie der Kinderkrankheiten : ein Leitfaden für Ärzte und Studierende [2232]
 4. Nauka położnictwa dla użytku położnych [1984]
 5. Allgemeine Gynaecologie [1640]
 6. Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach. T. 1 [1591]
 7. Wykład chorób dzieci : podręcznik dla lekarzy i studentów. T. 1-3 [1106]
 8. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1895, T. 91, z. 2 [1035]
 9. Anatomia opisowa ciała ludzkiego podług Józefa Hyrtla, przez Ludwika Adolfa Neugebauera i Janusza Ferdynanda Nowakowskiego. T. 2 Nauka o wnętrznościach [939]
 10. Krótki rys anatomii ciała ludzkiego [914]
 11. Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach. T. 2 [861]
 12. Anatomia opisowa ciała ludzkiego. Tom 2 [819]
 13. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1932, T. 127 [689]
 14. D-ra v. Hüttenbrennera wykład chorób dzieci [664]
 15. Ponction vésicale hypogastrique avec sonde sus-pubienne a demeure, et lavages antiseptiques de la vessie, dans deux cas de prostate infranchissable [560]
 16. Analiza jakościowa środków leczniczych. Skrypt do ćwiczeń z Chemii Leków [549]
 17. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1896, T. 92, z. 4 [545]
 18. Kurs fizjologii doświadczalnej : podręcznik dla studentów Wydziałów Nauki o Zdrowiu i Fizjoterapii [474]
 19. Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen. Bd. 1, Abth. 1 Der Lehre der Motilität-Neurosen [443]
 20. Biochemia z elementami chemii. Skrypt dla studentów I Wydziału Lekarskiego [401]
 21. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1896, T. 92, z. 3 [396]
 22. Flora von Deutschland. Bd. 25 [384]
 23. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1864, T. 51 + spis rzeczy [373]
 24. Chirurgia czynnościowo-estetyczna nosa. Przewodnik do ćwiczeń anatomicznych [363]
 25. Diabetologia kliniczna [348]