English   polski  
Biblioteka Cyfrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

Digital Library of the Medical University of Warsaw

English   polski  

Statistics

Number of publications: 2607

Readers on-line: 12

Total number of users: 13007781

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Anatomia opisowa ciała ludzkiego podług Józefa Hyrtla przez Ludwika Adolfa Neugebauera i Janusza Ferdynanda Nowakowskiego. T. 1 [26512]
 2. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1900, T. 96, z. 3 [6956]
 3. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1895, T. 91, z. 2 [3978]
 4. Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach. T. 1 [3573]
 5. Therapie der Kinderkrankheiten : ein Leitfaden für Ärzte und Studierende [3356]
 6. Gynécologie opératoire [3144]
 7. Allgemeine Gynaecologie [2572]
 8. Wykład chorób dzieci : podręcznik dla lekarzy i studentów. T. 1-3 [2372]
 9. Mianownictwo neuroanatomiczne [2369]
 10. De Recta medicamentorum, quorum hodie usus est, parandorum ratione commentarii a Georgio Melichio… conscripti, et in latinum sermonem conversi a Samuele Keller [2346]
 11. Nauka położnictwa dla użytku położnych [2322]
 12. Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach. T. 2 [2270]
 13. Krótki rys anatomii ciała ludzkiego [2109]
 14. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1932, T. 127 [1848]
 15. Anatomia opisowa ciała ludzkiego podług Józefa Hyrtla, przez Ludwika Adolfa Neugebauera i Janusza Ferdynanda Nowakowskiego. T. 2 Nauka o wnętrznościach [1664]
 16. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1916, T. 112, z. 1-2 [1604]
 17. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1896, T. 92, z. 4 [1456]
 18. D-ra v. Hüttenbrennera wykład chorób dzieci [1431]
 19. Anatomia opisowa ciała ludzkiego. Tom 2 [1337]
 20. Lekarka domowa : złota księga kobieca ku oświecaniu i pouczaniu dla zdrowych i chorych o najważniejszych kwestjach nauki zdrowia i lecznictwa [1051]
 21. Flora von Deutschland. Bd. 25 [943]
 22. Diagnostyka laboratoryjna. Tom 2 [900]
 23. Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen. Bd. 1, Abth. 1 Der Lehre der Motilität-Neurosen [899]
 24. Kurs fizjologii doświadczalnej : podręcznik dla studentów Wydziałów Nauki o Zdrowiu i Fizjoterapii [888]
 25. Satyrische Abhandlung von den Krankheiten der Frauenspersonen, welche sie sich durch ihren Putz und Anzug zuziehen [815]