polski   English  
Biblioteka Cyfrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

Digital Library of the Medical University of Warsaw

polski   English  

Statistics

Number of publications: 1563

Readers on-line: 163

Total number of users: 955735

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Anatomia opisowa ciała ludzkiego podług Józefa Hyrtla przez Ludwika Adolfa Neugebauera i Janusza Ferdynanda Nowakowskiego. T. 1 [11314]
 2. Gynécologie opératoire [2069]
 3. Therapie der Kinderkrankheiten : ein Leitfaden für Ärzte und Studierende [2065]
 4. Allgemeine Gynaecologie [836]
 5. Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach. T. 1 [833]
 6. Anatomia opisowa ciała ludzkiego podług Józefa Hyrtla, przez Ludwika Adolfa Neugebauera i Janusza Ferdynanda Nowakowskiego. T. 2 Nauka o wnętrznościach [795]
 7. Krótki rys anatomii ciała ludzkiego [724]
 8. Wykład chorób dzieci : podręcznik dla lekarzy i studentów. T. 1-3 [669]
 9. Anatomia opisowa ciała ludzkiego. Tom 2 [654]
 10. Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach. T. 2 [629]
 11. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1895, T. 91, z. 2 [564]
 12. D-ra v. Hüttenbrennera wykład chorób dzieci [519]
 13. Analiza jakościowa środków leczniczych. Skrypt do ćwiczeń z Chemii Leków [507]
 14. Ponction vésicale hypogastrique avec sonde sus-pubienne a demeure, et lavages antiseptiques de la vessie, dans deux cas de prostate infranchissable [492]
 15. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1933, T. 127 [478]
 16. Nauka położnictwa dla użytku położnych [428]
 17. Biochemia z elementami chemii. Skrypt dla studentów I Wydziału Lekarskiego [387]
 18. Kurs fizjologii doświadczalnej : podręcznik dla studentów Wydziałów Nauki o Zdrowiu i Fizjoterapii [378]
 19. Chirurgia czynnościowo-estetyczna nosa. Przewodnik do ćwiczeń anatomicznych [352]
 20. Diabetologia kliniczna [342]
 21. Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen. Bd. 1, Abth. 1 Der Lehre der Motilität-Neurosen [334]
 22. Flora von Deutschland. Bd. 25 [315]
 23. L'action directe sur les centres nerveux : centrothérapie [296]
 24. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1866, T. 55 + spis rzeczy [290]
 25. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 1864, T. 51 + spis rzeczy [282]