English   polski  
Biblioteka Cyfrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

Digital Library of the Medical University of Warsaw

English   polski  

Information

Library

Exhibitions

Sort by: title | date
Winkler, Wilhelm, Sudetenflora Eine Auswahl charakteristischer Gebirgspflanzen

Winkler, Wilhelm, Sudetenflora Eine Auswahl charakteristischer Gebirgspflanzen

Wilkomm, Maurycy, Atlas państwa roślinnego zawierający 125 tablic kolorowych z 700 rysunkami roślin oraz liczne drzeworyty wśród tekstu szczegółowego

Wilkomm, Maurycy, Atlas państwa roślinnego zawierający 125 tablic kolorowych z 700 rysunkami roślin oraz liczne drzeworyty wśród tekstu szczegółowego

Sterne, Carus, 1886, Herbst- und Winterblumen : eine Schilderung der heimischen Blumenwelt

Sterne, Carus, 1886, Herbst- und Winterblumen : eine Schilderung der heimischen Blumenwelt

Springer, Jenny, Lekarka domowa : złota księga kobieca ku oświecaniu i pouczaniu dla zdrowych i chorych o najważniejszych kwestjach nauki zdrowia i lecznictwa

Springer, Jenny, Lekarka domowa : złota księga kobieca ku oświecaniu i pouczaniu dla zdrowych i chorych o najważniejszych kwestjach nauki zdrowia i lecznictwa

Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Structure

Publication structure:

 
Müller, Ferdinand, 1880, Das große illustrirte Kräuterbuch ausführliche Beschreibung aller Pflanzen, ihres Gebrauchs, Nutzens, ihrer Anwendung und Wirkung in der Arzneikunde, ihres Anbaus, ihrer Einsammlung, Verwerthung und Verwendung im Handel und Gewerbe; nebst deutlicher Anweisung zur Bereitung

Müller, Ferdinand, 1880, Das große illustrirte Kräuterbuch ausführliche Beschreibung aller Pflanzen, ihres Gebrauchs, Nutzens, ihrer Anwendung und Wirkung in der Arzneikunde, ihres Anbaus, ihrer Einsammlung, Verwerthung und Verwendung im Handel und Gewerbe; nebst deutlicher Anweisung zur Bereitung

Koskowski, Bronisław, Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach. T. 2

Koskowski, Bronisław, Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach. T. 2

Koskowski, Bronisław, Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach. T. 1

Koskowski, Bronisław, Nauka o przyrządzaniu leków i ich postaciach. T. 1

Kluk, Krzysztof, Roslin potrzebnych, pozytecznych, wygodnych, osobliwie kraiowych, albo ktore w kraiu uzyteczne byc mogą, utrzymanie, rozmnozenie, i zazycie : Tom II. Z Figurami. O drzewach, i ziołach dzikich, lasach, etc.

Kluk, Krzysztof, Roslin potrzebnych, pozytecznych, wygodnych, osobliwie kraiowych, albo ktore w kraiu uzyteczne byc mogą, utrzymanie, rozmnozenie, i zazycie : Tom II. Z Figurami. O drzewach, i ziołach dzikich, lasach, etc.

Jundziłł, Stanisław Bonifacy, Opisanie Roslin W Prowincyi W. X. L. Naturalnie Rosnących : Według Układu Linneusza

Jundziłł, Stanisław Bonifacy, Opisanie Roslin W Prowincyi W. X. L. Naturalnie Rosnących : Według Układu Linneusza

Jacobi, Eduard, Portfolio of dermochromes. Vol. 3

Jacobi, Eduard, Portfolio of dermochromes. Vol. 3

Jacobi, Eduard, Portfolio of dermochromes. Vol. 2

Jacobi, Eduard, Portfolio of dermochromes. Vol. 2

Jacobi, Eduard, Portfolio of dermochromes. Vol. 1

Jacobi, Eduard, Portfolio of dermochromes. Vol. 1

Friedrich Wilhelm, Königliches Preußisches und Churfürstl. Brandenburgisches allgemeines und neugeschärftes Medicinal-Edict und Verordnung : auf Sr. Königl. Majest. allergnädigsten Befehl, herausgegeben von Dero Obercollegio Medico

Friedrich Wilhelm, Königliches Preußisches und Churfürstl. Brandenburgisches allgemeines und neugeschärftes Medicinal-Edict und Verordnung : auf Sr. Königl. Majest. allergnädigsten Befehl, herausgegeben von Dero Obercollegio Medico